Kaisersesch. Grupa CLASSEN, jeden z wiodących międzynarodowych producentów pokryć podłogowych, postrzega swój materiał CERAMIN jako ważny element pozwalający zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych w przyszłości. CERAMIN jest oparty na polipropylenie (PP), w 100% nadaje się do recyklingu i nie zawiera PVC, a więc chloru, stabilizatorów, ftalanów ani innych plastyfikatorów. Zawartość polimeru PP pochodzącego z recyklingu w CERAMINie wynosi już 62,5%. Do tej pory materiał ten był wykorzystywany między innymi jako podkład do podłóg CLASSEN z tworzyw sztucznych.

Płyta CERAMIN

Przemysł podłogowy przewiduje, że tylko w 2023 roku na całym świecie zostanie wyprodukowanych 920 milionów metrów kwadratowych podłóg winylowych/kompozytowych (źródło: BTH Heimtex 7-8/2019). Jednak nadal 98% tych polimerowych pokryć podłogowych jest opartych na PVC. Receptury PVC są często modyfikowane, ponieważ plastyfikatory są raz za razem zakazywane ze względu na ich wpływ zdrowie człowieka. Dlatego stabilizatory metali ciężkich i niektóre plastyfikatory sprzed 2014 roku uniemożliwiają recykling i ponowne wykorzystanie miękkiego PVC. Te ilości trafiają na wysypiska śmieci lub do specjalnych spalarni, w których podczas spalania uwalnia się wiele rakotwórczych dioksyn jako produktów rozkładu chloru.

W swoim opracowaniu z końca lutego 2022 r. OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) potwierdziła (https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en), że tylko niewielka część plastiku jest poddawana recyklingowi. Według tego dokumentu, globalna produkcja tworzyw sztucznych w latach 2000-2019 wzrosła prawie dwukrotnie, ale w 2019 roku tylko dziewięć procent z nich zostało poddanych recyklingowi. Według OECD, 19% odpadów jest spalanych, prawie 50% trafia na wysypiska, a pozostała część, czyli około 22%, jest usuwana nielegalnie. Duża część odpadów trafia z lądu do morza jako mikroplastik, powodując śmierć zwierząt morskich, ograniczając ich zdolność do poruszania się i wzrostu, zmniejszając ilość przyjmowanego pokarmu lub zdolność reprodukcyjną oraz zmieniając zachowanie zwierząt. Kumuluje się także w morskim łańcuchu pokarmowym (źródło: Opracowanie WWF (World Wildlife Fund) oraz Alfred Wegener Institute (AWI), luty 2022, https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?4959466/Ocean-plastic-pollution-to-quadruple-by-2050-pushing-more-areas-to-exceed-ecologically-dangerous-threshold-of-microplastic-concentration).

CERAMIN – wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyklingu i w 100% nadający się do ponownego przetworzenia

CERAMIN został opracowany w taki sposób, aby w pełni nadawał się do recyklingu i nie musiał być składowany na wysypiskach. Felix Hüllenkremer, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie CLASSEN: „Zgodnie z naszym mottem ‚Podłogi dla lepszego jutra’, dzięki CERAMIN znaleźliśmy rozwiązanie, które pozwala nie rezygnować z zalet tworzyw sztucznych, a jednocześnie w pełni włączyć je do gospodarki obiegowej. Nasze podłogi na bazie CERAMIN są doskonałym przykładem na to, że przemysł może tworzyć innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które nie obciążają przyszłych pokoleń. Zachęcamy również innych producentów do zapoznania się i wykorzystania CERAMIN jako materiału przyszłości do produkcji podłóg i innych wyrobów z tworzyw sztucznych.”

CERAMIN składa się w 60% z naturalnego wypełniacza mineralnego, w 39% z polimerów na bazie polipropylenu (PP) oraz w 1% z dodatków przyjaznych dla środowiska i zdrowia. Materiał ten spełnia wymagania Strategii UE dotyczącej tworzyw sztucznych w zakresie optymalnej zdolności do recyklingu, trwałości, możliwości ponownego wykorzystania oraz procesu produkcyjnego, w którym wykorzystuje się odpady z produkcji wewnętrznej oraz zewnętrzne materiały pochodzące z recyklingu. CLASSEN jest również członkiem unijnego sojuszu Circular Plastic Alliance, którego celem jest wykorzystanie dziesięciu milionów ton materiałów pochodzących z recyklingu w produktach i opakowaniach z tworzyw sztucznych do roku 2025. Obecnie CLASSEN wykorzystuje 13 000 ton recyklatów rocznie. W najbliższych latach produkcja CERAMIN ma być dalej zwiększana, tak aby ilość wykorzystywanych recyklatów również rosła.

Recyklaty w CERAMIN to na przykład opakowania z sektora medycznego lub opakowania spożywcze. Dzięki zastosowaniu ich w CERAMIN następuje tzw. upcykling recyklatów w produkt wysokiej jakości o długiej żywotności. CERAMIN nadaje się również do recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu. Oprócz ponownego zastosowania w nowym produkcie podłogowym, oznacza to również, że surowiec może być ponownie wykorzystany poza przemysłem podłogowym. Niezależna sieć recyklingu tworzyw sztucznych Plastship GmbH przetestowała CERAMIN pod kątem możliwości recyklingu i wydała certyfikat potwierdzający, że jest to produkt w wysokim stopniu do tego się nadający.

CLASSEN aktywnie angażuje się w gospodarkę obiegowej produktów z tworzyw sztucznych na całym świecie i stale rozszerza współpracę z różnymi partnerami. W Niemczech, CLASSEN zawarł umowę o współpracy z firmą Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG, operatorem instalacji do sortowania surowców wtórnych, tworząc spółkę joint venture HC Plastics GmbH.

Wszystkie produkty CERAMIN firmy CLASSEN spełniają wymagania przyznawanego przez rząd federalny Niemiec znaku środowiskowego „Der Blaue Engel” (Błękitny Anioł) zgodnie z nowymi wytycznymi RAL UZ 120, a także regionalnych znaków środowiskowych A+, M1, Green Guard i eco-INSTITUT.

Więcej informacji o produktach z materiałem CERAMIN można znaleźć tutaj.